Bezárás

Keressen az oldalon:

Tagfelvételi nyomtatvány

TAGFELVÉTELI KÉRELEM



Alulírott …………………………………………………………………………………..felvételemet kérem a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület (8598 Pápa, Simaházi utca 12.) tagjai közé (kérjük bejelölni a megfelelőt)

       O rendes tag
       O pártoló tag

Kijelentem, hogy elfogadom az Egyesület Alapszabályában foglaltakat. Vállalom, hogy ké- pességeimhez képest tevékenyen részt veszek az Egyesület munkájában, valamint kifizetem a Közgyűlés által elfogadott mindenkori érvényes tagdíjat.

Adatok:

          Név: …………………………………………………………………………………………….
          Leánykori név: ……………………………………………………………………………….
          Anyja neve: …………………………………………………………………………………..
          Születási hely, idő: ………………………………………………………………………….
          Állampolgárság: ……………………………………………………………………………..
          Lakcím: ………………………………………………………………………………………..
          Levelezési cím (ha nem azonos a lakcímmel): ………………………………………..
          Vezetékes telefonszáma:…………………………………………………………………..
          Mobil telefonszáma: …………………………………………………………………………
          E-mail címe: …………………………………………………………………………………..

          Pápa, 202. ………………………………….


                                                                                   ………………………………………..                  
                                                                                              Jelentkező aláírása
Ajánlás:

Támogatom, hogy fent nevezett a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület tagja legyen.


        ……………………………….                                            ………………………………….
               ajánló tag neve                                                         ajánló tag neve

         ……………………………….                                            …………………………………
                     dátum                                                                        dátum